“Тэргүүний төлөөлөгч”-дөө шагнаж урамшуулав.

2014-08-25 23:06

Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас зохион байгуулсан ажилд идэвхи санаачлагатай оролцож, аймгийн эдийн засаг, нийгмийн амьдралын асуудлыг шийдвэрлэхэд бусдыгаа хошуучлан ажилласан Төлөөлөгч

Сэтгэгдэл ачааллаж байна ..