16 ТЭТГЭЛГИЙН ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮНГ ХЭЛЭЛЦЭХ, САЙН ТУРШЛАГА СОЛИЛЦОХ СЕМИНАР

2014-11-24 08:45

УИХ, ШХА, НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөр

Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын чадавхийг бэхжүүлэх нь” (MON-13/101) төсөл

16 ТЭТГЭЛГИЙН ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮНГ ХЭЛЭЛЦЭХ,

САЙН ТУРШЛАГА СОЛИЛЦОХ СЕМИНАР

Орон нутгийн шийдвэр гаргах түвшинд иргэдийн оролцоог дэмжих, Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хэрэгжилтэд ИТХ-аас хяналт тавих 16 тэтгэлгийн үр дүнг хэлэлцэх сайн туршлага солилцох семинарын хөтөлбөр

Зорилго: Тэтгэлэгт хөтөлбөр хэрэгжүүлсэн 16 ИТХ үр дүн, сайн туршлага, тулгамдсан асуудал, бэрхшээлээ хэлэлцэх, туршлага солилцох, цаашид тэтгэлэг хэрхэн хэрэгжүүлэх санал, зөвлөмж гаргах

Хугацаа: 2014 оны 11-р сарын 24, 25-нд

Хаана: Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

Оролцогч: 16 тэтгэлэг хэрэгжүүлсэн ИТХ тус бүрээс 2 оролцогч, нийт 40 оролцогч, ЗГХЭГ, НҮБХХ, ШХА

Хөтөлбөр

2014 оны 11-р сарын 24-ны өдөрСеминарын нээлтийн үйл ажиллагаа:

Нээлт, үг хэлэх

Төслийн үндэсний захирал, УИХ-ын Тамгын газрын Ерөнхий нарийн бичгийн дарга Б.Болдбаатар

НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөрийн Орлогч суурин төлөөлөгч

Томас Эрикссон

9.00-9.15
9.15-9.30

Модератор: Завхан аймгийн ИТХ-ын нарийн бичгийн дарга Л.Балхярваа

1

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн талаарх бүх нийтийн санал асуулга

Өмнөговь аймгийн Сэврэй сумын ИТХ-ын дарга Х.Отгонмөнх

9.30-9.50

2

Аймаг, сумын ИТХ-д шийдвэр гаргахад иргэдийн оролцоог хангах жишиг тогтоох - Жишиг ИТХ бий болгох

Баянхонгор аймгийн
ИТХ-ын ажлын албаны ажилтан Ц.Мөнхзул

9.50-10.10

3

Явуулын Иргэний Танхим

Архангай аймгийн Өгийнуур сумын ИТХ-ын дарга Д.Ганчимэг

10.10-10.30

4

Сумын бэлчээрийн менежментийг иргэдийн оролцоотой шийдвэрлэх нь

Булган аймгийн Хишиг-Өндөр сумын ИТХ-ын дарга О.Отгонханд

10.30-10.50

Хэлэлцүүлэг, асуулт, хариулт

10.50-11.20

Цайны завсарлага

11.20-11.40

5

ОНХС-ийн хэрэгжилтийн бүх үе шатанд хяналт тавих

Хөвсгөл аймгийн Цэцэрлэг сумын ИТХ-ын дарга Н.Анхбаяр

11.40-12.00

6

Сумын хөгжлийн бодлогыг ОНХС-ийн төлөвлөлттэй уялдуулах

Хэнтий аймгийн Батширээт сумын ИТХ-ын дарга Д.Гансүрэн

12.00-12.20

7

ОНХС-ийн хэрэгжилтийн талаар жишиг зөвлөмж гаргах

Завхан аймгийн ИТХ-ын нарийн бичгийн дарга Ц.Балхярваа

12.20-12.40

Хэлэлцүүлэг, асуулт, хариулт

12.20-13.00

Үдийн зоог

13.00-14.00

Модератор: Өмнөговь аймгийн Сэврэй сумын ИТХ-ын дарга Х.Отгонмөнх

8

Олон нийтийн аудит

Төв аймгийн Зуунмод сумын ИТХ-ын нарийн бичгийн дарга Д.Бэрцэцэг

14.00-14.20

9

Зар, мэдээг үр дүнтэй хүргэх жишиг загвар бий болгох

Нийслэлийн БЗД-ийн ИТХ-ын Төлөөлөгч Д.Нэргүй

14.20-14.40

10

Аймгийн Иргэний танхимыг нүүдлийн хэлбэрээр ажиллуулах

Хэнтий аймгийн ИТХ-ын хурлын ажлын албаны ажилтан Б.Баясгалан

14.40-15.00

Хэлэлцүүлэг, асуулт, хариулт

15.00-15.30

Цайны завсарлага

15.30-15.50

11

Төлөөлөгч, иргэдийн өргөн оролцоотойгоор ОНХС-д хяналт тавих

Булган аймгийн ИТХ-ын Төлөөлөгч Ц.Энхбат

15.50-16.10

12

Иргэдийн төлөөллөөр дамжуулан ИТХ-ын шийдвэр гаргахад иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх нь - ОНХС-ийн талаарх иргэдийн мэдлэгийг дээшлүүлэх

Төв аймгийн Алтанбулаг сумын
ИТХ-ын нарийн бичгийн дарга Ц.Пүрэвдорж

16.10-16.30

13

ОНХС-ийн хэрэгжүүлсэн болон хэрэгжүүлж буй мэдээллийг иргэдэд түгээх

Говь-Алтай аймгийн Есөнбулаг сумын ИТХ-ын нарийн бичгийн дарга Л.Болормаа

16.30-16.50

Хэлэлцүүлэг, асуулт, хариулт

16.50-17.302014 оны 11-р сарын 25-ны өдөр

Модератор: Зуунмод сумын ИТХ-ын нарийн бичгийн дарга Д.Бэрцэцэг

14

2013 оны ОНХС-ийн хэрэгжилтэнд иргэдээр үнэлгээ хийлгэх

Хэнтий аймгийн Жаргалтхаан сумын ИТХ-ын дарга Д.Цогбат

9.00-9.20

15

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хэрэгжилтийн бүх шатанд тавих хяналтын талаарх зөвлөмж

Булган аймгийн Тэшиг сумын ИТХ-ын дарга Р.Очирсүрэн

9.20-9.40

16

Чойбалсан хотод МАА-н талаар баримтлах асуудлыг иргэдийн оролцоотой шийдвэрлэх нь

Дорнод аймгийн Хэрлэн сумын
ИТХ-ын дарга Б.Батбаяр


9.40-10.00

Хэлэлцүүлэг, асуулт хариулт

10.00-10.30

Цайны завсарлага

10.30-10.50

Сайн туршлага солилцох бүлгийн ажил, танилцуулга


10.50-11,00

Бүлэг 1

11.00-12.00

Бүлэг 2

Нэгдсэн хэлэлцүүлэг, хаалт

12.13.00

Үдийн зоог

13.00-14.00
Сэтгэгдэл ачааллаж байна ..