Орон Нутгийн Хөгжлийн сангийн хөрөнгийг хэрхэн төлөвлөх талаар өрх бүрт захидал хүргэлээ

2014-11-17 17:41

УИХ-ын Тамгын газар, Швейцарын хөгжлийн агентлаг, НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөрийн хамтран хэрэгжүүлж буй “Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын чадавхийг бэхжүүлэх нь” төслөөс аймаг, дүүрэг, сумдын Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээ, тэдгээрийг хэрэгжүүлэх дараалал, арга замын талаар олон нийтийн нээлттэй санал асуулга явуулах, баг хорооны иргэдийн Нийтийн Хурал болон сум, дүүргийн засаг даргын Тамгын газраас эрэмбэлэх, хэрэгжүүлэх явцад Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас (Цаашид ИТХ гэх )хяналт тавиж ажиллах үйл ажиллагааг дэмжих тэтгэлэгт Хөвсгөл аймгийн Цэцэрлэг сумын ИТХ хамрагдаж төсөл  амжилттай хэрэгжиж байна.

Цэцэрлэг сумын ИТХ нь 2014 оны 11-р сарын 4-14-ний өдрүүдэд ОНХС—ийн хөрөнгийг хэрхэн яаж төлөвлөх талаар төсвийн тухай хууль болон Сангийн сайдын тушаалаар зохицуулсан зохицуулалтыг энгийн хэллэгт оруулан захидал, зөвлөмж хэлбэрээр  сумынхаа 830 өрхөд хүргэлээ. Энэхүү үйл ажиллагаанд сумын ИТХ-ын төлөөлөгчид болон БИНХ-ын дарга нар идэвхитэй оролцож ажиллалаа

Сэтгэгдэл ачааллаж байна ..