Аргалахгүй, Авлигагүй, Архигүй

2014-08-25 23:11

Увс аймгийн ИТХ-ын жилийн ажлын төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу 2013 онд ажлын үзүүлэлтээрээ тэргүүлсэн Давст сумын ИТХ-ын дарга Д.Ганбаатарын ажлын явц үр дүнг газар дээр нь танилцаж бусад сумдын ИТХ-ын дарга нарт сурталчилах, харилцан мэдээлэл солилцож, тулгамдсан асуудлаар ярилцлага, хэлэлцүүлэг хийх цугларалт, сургалтыг 2014 оны 08 сарын 15-16 ны өдрүүдэд Давст суманд зохион байгуулна.

Тус сумын ИТХ-ын дарга Д.Ганбаатар нь  2013 онд Төрийн үйлчилгээг иргэдэд түргэн шуурхай чирэгдэлгүй хүргэх үүднээс
  • Аргалахгүй
  • Авлигагүй
  • Архигүй гэсэн 
3 А зорилтыг дэвшүүлэн ажиллаж амжилттай хэрэгжүүлсэн юм. Төрийн албан хаагчид нь хийж буй ажилдаа хариуцлагатай хандаж, үйлчилгээг иргэдэд ил тод хүртээмжтэй, хүнд сурталгүй хүргэхэд чиглэгдсэн  энэхүү ажлын хүрээнд  хүрээнд хийгдсэн 3 А-ийн эсрэг жагсаалд сумын нийт 400 гаруй  иргэн, хүүхэд залуучууд оролцсон юм.

Мөн бүх нийтээр мод тарих санаачлага гарган  сумын ИТХ-н Тэргүүлэгчдээс 2013.05.12-ны А/24 тоот тогтоолоор  уг арга хэмжээний хүрээнд бүх албан байгууллага,ААН, иргэдийг мод тарих ажилд уриалж сумын төвийн багт 900-аад модыг тарьж моджуулах, цэцэгжүүлэх ажлуудыг зохион байгуулж ажил үйлсээрээ  аймагтаа тэргүүлсэн ажээ.

Туршлага солилцох энэхүү ажлын хүрээнд Давст сумын  ИТХ-ын дотоод ажил, иргэний танхимын үйл ажиллагаатай болон төсөвт байгууллагуудын ажил байдалтай сургалтанд оролцогчдыг танилцуулан, “Иргэдийн хурлын даргын манлайлал” сэдэвт хэлэлцүүлгийг зохион байгуулахаар төлөвлөөд байна.
2014 оны 08 сарын 15-16-ны өдрүүдэд Давст суманд зохиогдох тус арга хэмжээнд аймгийн ИТХ-ын дарга Ч.Чимэд, нарийн бичгийн дарга Б.Оюунбат болон бусад 18 сумын ИТХ-ын дарга нар аймгийн ИТХ-ын ажлын албаны мэргэжилтэнүүд оролцоно.
Увс аймгийн Давст сумын ИТХ-нь 2013 оныг 3 А зорилт тавин ажилласан бол 2014 оныг
  • Бүгдээрээ хэлэлцэе
  • Боломжийг нээе
  • Бүтээн босгоё  
гэсэн 3 Б зорилтын хүрээнд ажиллаж байна.
Шинэ санаачлага гарган ажиллаж байгаа Увс аймгийн Давст сумын ИТХ-ын талаархи мэдээ мэдээллийг цаг тухай бүр та бүхэнд хүргэх болно.

Сэтгэгдэл ачааллаж байна ..