ИТХ-ын Төлөөлөгч эмэгтэйчүүдэд зориулсан манлайллын сургалтын хөтөлбөр, агуулгыг хэлэлцэв.

2014-08-25 23:05

"Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын чадавхийг бэхжүүлэх нь" төслийн хүрээнд 2014-2015-нд зохион байгуулагдах гэж буй ИТХ-ын 2204 эмэгтэй төлөөлөгчдөд зориулсан Манлайллын сургалтын хөтөлбөр, агуулгыг хэлэлцэх уулзалт 2014 оны 3-р сарын 26-нд болов. 2013 оны 12-р сард шалгарсан МОНФЕМНЕТ байгууллагын багийн боловсруулсан хөтөлбөр агуулгыг аймаг, дүүрэг, сумын ИТХ-ын төлөөлөгчид, иргэний нийгмийн байгууллагын төлөөлөл, төслийн нэгж, НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөрийн Засаглал багийнхан хэлэлцэж, шаардлагатай өөрчлөлт, саналуудыг тусгав.

"Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын чадавхийг бэхжүүлэх нь" төслийн хүрээнд 2014-2015-нд зохион байгуулагдах гэж буй ИТХ-ын 2204 эмэгтэй төлөөлөгчдөд зориулсан Манлайллын сургалтын хөтөлбөр, агуулгыг хэлэлцэв

"Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын чадавхийг бэхжүүлэх нь" төслийн хүрээнд 2014-2015-нд зохион байгуулагдах гэж буй ИТХ-ын 2204 эмэгтэй төлөөлөгчдөд зориулсан Манлайллын сургалтын хөтөлбөр, агуулгыг хэлэлцэв

"Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын чадавхийг бэхжүүлэх нь" төслийн хүрээнд 2014-2015-нд зохион байгуулагдах гэж буй ИТХ-ын 2204 эмэгтэй төлөөлөгчдөд зориулсан Манлайллын сургалтын хөтөлбөр, агуулгыг хэлэлцэв

"Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын чадавхийг бэхжүүлэх нь" төслийн хүрээнд 2014-2015-нд зохион байгуулагдах гэж буй ИТХ-ын 2204 эмэгтэй төлөөлөгчдөд зориулсан Манлайллын сургалтын хөтөлбөр, агуулгыг хэлэлцэв


Сэтгэгдэл ачааллаж байна ..

  • ӨНӨӨДӨР:
  • 1 039
  • НИЙТ:
  • 219 239