ИТХ-ын хуралдааны үлгэрчилсэн /жишиг дэгийг боловсронгуй болгох, ИТХ-д нэвтрүүлэх ажлын хэсгийн уулзалт Орхон аймагт болж байна

2018-04-26 15:51

УИХ-ын Тамгын газар, НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөр, Швейцарын хөгжлийн агентлагийн хамтран хэрэгжүүлж буй "Монгол Улсын төлөөллийн байгууллагыг бэхжүүлэх нь" төслийн хүрээнд  ИТХ-ын үйл ажиллагаанд баримтлах жишиг баримт бичиг боловсруулж, үйл ажиллагаанд нь нэвтрүүлэх зорилгоор ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга нараас бүрдсэн ажлын хэсэг байгуулагдан ажиллаж байна.

Ажлын хэсгийн уулзалт хэлэлцүүлэг өнөөдөр /2018.04.26/ Орхон аймагт болж байна. Ажлын хэсгийн гишүүд ИТХ-ын хуралдааны үлгэрчилсэн дэгийн төслийг боловсронгуй болгон, цаашид аймаг, сум, дүүргийн ИТХ-д нэвтрүүлэх чиглэлээр санал солилцон, тусгайлсан төлөвлөгөө гарган ажиллаж байна.

Үлгэрчилсэн дэгийн төслийг 2017 онд зөвлөх үйлчилгээний хүрээнд боловсруулсан бөгөөд  13 аймгийн 120 гаруй сумын ИТХ-аас судалгаа авсны үндсэн дээр өнөөгийн зохицуулалтын талаарх нөхцөл, байдлын үнэлгээ, харьцуулалт хийж, хүндрэл бэрхшээл, зохицуулах боломжгүй тохиолдлуудыг судлан, нийтлэг байдлаар хэрэглэж болох гарц, шийдлийг тодорхойлон тусгасан юм.

Сэтгэгдэл ачааллаж байна ..

  • ӨНӨӨДӨР:
  • 381
  • НИЙТ:
  • 1 590 338