Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Төлөөлөгч, ажлын албаны ажилтнууд сургалтад хамрагдаж байна

2019-04-19 17:00

Улсын Их Хурлын Тамгын газар, НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөр, Швейцарын хөгжлйин агентлагийн хамтран хэрэгжүүлж буй “Монгол Улсын төлөөллийн байгууллагыг бэхжүүлэх нь” төслийн хүрээнд бүх шатны ИТХ-ын Төлөөлөгчдөд бүрэн эрх нь хэрэгжиж эхэлсэн эхний жилд суурь сургалт зохион байгуулж, нийт Төлөөлөгчдийн 91.1 хувь нь хамрагдсан юм.
Тус сургалтаар олгогдсон мэдлэгийг бататгах, Төлөөлөгчдийн хяналт шинжилгээ-үнэлгээ, дүн шинжилгээ хийх чадварыг сайжруулах зорилгоор Удирдлагын академитай хамтран сэдэвчилсэн сургалтыг энэ онд зохион байгуулж байна.

Говь-Алтай, Дорнод, Дорноговь аймгийн ИТХ-ын Төлөөлөгчид болон Ажлын албаны ажилтнууд 4 сарын 17-19-ний өдрүүдэд дээрх сургалтад хамрагдаж байна.
Сэтгэгдэл ачааллаж байна ..