Төслийн баримт бичиг нийт 1

"Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын чадавхийг бэхжүүлэх нь" төслийн баримт бичиг
2016-03-01 16:58
НЭГДСЭН ҮНДЭСТНИЙ БАЙГУУЛЛАГЫН ХӨГЖЛИЙН ХӨТӨЛБӨР from Ганцоож Цэрэннадмид