Сургалт, судалгааны сан нийт 9

БАГИЙН ИРГЭДИЙН НИЙТИЙН ХУРЛААР БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ БОЛОН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ ХЭЛЭЛЦҮҮЛСЭН БАЙДАЛД ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН
2017-10-12 09:08
БАГИЙН ИРГЭДИЙН НИЙТИЙН ХУРЛААР БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ БОЛОН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ ХЭЛЭЛЦҮҮЛСЭН БАЙДАЛД ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН
ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫГ ДЭМЖИХ ТЭТГЭЛЭГ 2016
2016-11-28 14:26
ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫГ ДЭМЖИХ ТЭТГЭЛЭГ: from Ганцоож Цэрэннадмид
Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлыг дэмжих тэтгэлэг Сайн туршлагын эмхэтгэл, УБ, 2016
2016-09-20 10:00
Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлыг дэмжих тэтгэлэг сайн туршлагын эмхэтгэл, УБ, 2016 - 1 дэх хэсэг from Battseren Nyam Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлыг дэмжих тэтгэлэг сайн туршлагын эмхэтгэл, УБ, 2016 - 2 дахь хэсэг from Battseren Nyam
Монгол Улсын төсвийн ил тод байдлын 2015 оны судалгаа
2016-03-24 09:36
Монгол Улсын төсвийн ил тод байдлын 2015 оны судалгаа from Ганцоож Цэрэннадмид
Нутгийн удирдлагын байгууллагуудаас үйл ажиллагаагаа иргэдэд танилцуулдаг ажлын тайлангийн загварууд
2016-02-01 19:07
Ганцаарчилсан ярилцлагын тэмдэглэлээс: БЗД-ийн үйл ажиллагааны чиглэл болон 2014 онд хийсэн ажлын талаар тайлан болгож ном тараасан. Мөн ЗДТГ-ын үйл ажиллагааны тайлан , 1111 лавлах утас, цахим сайтуудар өргөдөл гомдол хүлээж авах гэх мэдээлэл багтсан. Энэ номыг..
Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын талаарх иргэдийн хандлагын суурь түвшин тогтоох судалгааны тайлангаас
2016-01-11 16:55
Энэхүү судалгааг УИХ-ын Тамгын газраас Щвейцарын хөгжлийн агентлаг, НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөрийн дэмжлэгтэй хэрэгжүүлж буй ”Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын чадавхийг бэхжүүлэх нь” төслийн хүрээнд ”MMCG” компани хийсэн. Судалгааг Улаанбаатар хотын 7 дүүрэг, бус нут..