Нутгийн удирдлагатай холбоотой бусад төслүүд нийт 5

“Монгол Улсад Ил тод байдал, Засаглалыг бэхжүүлэх нь” төсөл
2016-03-21 15:36
Монгол улс дахь сүүлийн 20 гаруй жилийн улс төр, эдийн засаг болон нийгмийн хурдацтай өөрчлөлтүүд нь ардчиллын хүчтэй суурийг тавьж, уул уурхайгаар жолоодуулсан эдийн засгийн өндөр өсөлтийг бий болгосон үр дүнтэй билээ. Гэсэн хэдий ч Монгол Улс нь засаг захиргааны үйл..
“Захиргааны шинэтгэл, орон нутгийн засаглал ба иргэний оролцоо” хөтөлбөр
2016-03-17 15:54
ОРОН НУТГИЙН ЗАСАГЛАЛ: Орон нутгийн засаглал, хариуцлагын тогтолцоо сайжирч байна. • Швейцарь бол шууд ардчилал, сайн засаглалын практикийг нэвтрүүлэх Монгол улсын хүчин чармайлтад дэмжлэг үзүүлж буй гол түнш улс билээ. Төвлөрлийг сааруулах, орон нутгийн шидйвэр гаргал..
‘Хотын Засаглал” төсөл
2016-03-17 12:55
1990 оноос хойш, Монгол улс нь улс төр, эдийн засгийн шилжилтийн үеийг туулан гарч байгаа билээ. Үр дүнд нь, уул уурхайн огцом өсөлтөөр хөөрөгдсөн Монголын эдийн засаг нь дэлхийд хамгийн хурдан өсөлттэй болсон. Эдийн засгийн энэхүү хурдацтай өсөлт нь ажил эрхлэх б..
"Нутгийн удирдлагын түвшинд иргэдийн оролцоог дэмжих нь" төсөл
2014-09-12 00:16
Швейцарийн Хөгжлийн агентлагийн санхүүжилтээр, Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын дэмжлэгтэй хэрэгжиж буй "Нутгийн удирдлагын түвшинд иргэдийн оролцоог дэмжих нь" төсөл 2012 оны 10 сарын 1-ээс 2015 оны 3 сарын 31 хүртэлх хугацаанд хэрэгжих бөгөөд төслийн түншлэг..
НЭГ ЦОНХНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭ
2014-09-09 22:02
2007 онд нийслэлийн Сүхбаатар дүүрэгт "Нэг цонхны үйлчилгээ" /НЦҮ/-ний төвийг анх байгуулснаас хойш одоогийн байдлаар 21 аймгийн төв, 9 сум, нийслэлийн 9 дүүрэг, 6 хороонд нийтдээ 45 НЦҮ-ний төв байгуулагдсан ба давхардсан тоогоор 7 сая 350 мянга гаруй иргэдэд үйлчилгэ..