Төслийн хүрээнд хийгдсэн онцлох үйл явдлууд нийт 45

Архангай аймгийн Өгийнуур сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал: “ИТХ-ын үйл ажиллагаанд иргэдийн оролцоог хангах нь” төслийн тайлангийн илтгэлээс
2014-12-24 15:50
2014 оны 11-р сарын 24, 25-нд тэтгэлгийн тайлан семинарыг Төрийн ордонд зохион байгуулсан бөгөөд тэтгэлэгт хамрагдсан аймаг, сум, дүүргийн 16 хурлынхан энэхүү семинарт оролцов. Уг семинарт илтгэсэн Архангай аймгийн Өгийнуур сумын ИТХ-ын “Явуулын Иргэний танхим”-ыг та б..
“Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хуулийн хэрэгжилтэд Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас хяналт тавих нь” тэтгэлэг амжилттай хэрэгжлээ
2014-12-24 15:08
Булган аймгийн Тэшиг сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас (ИТХ) орон нутгийн хөгжлийн сангийн (ОНХС) хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээнд иргэд олон нийтээс санал авах ажлыг хэрхэн зохион байгуулж байгаа талаар судалгаа авах, үнэлгээ..
ЗАР МЭДЭЭГ ҮР ДҮНТЭЙ ХҮРГЭХ ЖИШИГ ЗАГВАР
2014-12-24 15:04
Баянзүрх дүүргийн ИТХ нь иргэдийн оролцоог дэмжих замаар сонгуульт төлөөлөгчдийн хариуцлагыг нэмэгдүүлэх, иргэдийн өмнө ажлаа хариуцан тайлагнах арга замыг бий болгох, “Мэдээллийн түргэн тусламж” сүлжээг иргэдийн оролцоотой бий болгох зорилго бүхий тэтгэлэгт төслийг дү..
“ОЛОН НИЙТИЙН АУДИТ” төслийн мэдээлэл
2014-12-15 16:37
Төв аймгийн Зуунмод сумын ИТХ нь 2014 оны 7 сараас эхлэн “Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын чадавхийг бэхжүүлэх нь” төслийн хүрээнд “Олон нийтийн аудит” төслийг хэрэгжүүлж байна. Төслийн хүрээнд Зуунмод сумын ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2014 оны 03 дугаар сарын 10-ны өдрий..
Төлөөлөгч, иргэдийн өргөн оролцоотойгоор ОНХС-д хяналт тавих нь” төслийн хэрэгжилтийн тухай
2014-12-15 16:16
УИХ-ын Тамгын газар, Швейцарийн хөгжлийн агентлаг, НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөрөөс хамтран “Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын чадавхийг бэхжүүлэх нь” төслөөс хэрэгжүүлж буй тэтгэлийн хүрээнд Булган аймгийн ИТХ нь “Төлөөлөгч, иргэдийн өргөн оролцоотойгоор ОНХС-д хяналт тав..