Төслийн хүрээнд хийгдсэн онцлох үйл явдлууд нийт 45

Хөвсгөл аймгийн Чандмань-Өндөр сумын тэтгэлгийн мэдээ
2016-03-21 15:23
Тус сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын чадавхийг бэхжүүлэх нь төслийн хүрээнд “ Сум хөгжүүлэх сангийн журмын үйл ажиллагаанд Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас тавих хяналтыг сайжруулах нь” тэтгэлэгийг хэрэгжүүлжээ. Засгийн газрын 201..
“Иргэний оролцоо-Үе үеийн ИТХ-ын Төлөөлөгчдийн санал, туршлагыг ИТХ-ын төлөвлөгөө, үйл ажиллагаанд тусгах нь” тэтгэлгийн тухай
2016-01-28 17:53
“Иргэний оролцоо-Үе үеийн ИТХ-ын Төлөөлөгчдийн санал, туршлагыг ИТХ-ын төлөвлөгөө, үйл ажиллагаанд тусгах нь” тэтгэлгийн тухай Говь-Алтай аймгийн Шарга сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас “Нутгийн өөөрөө удирдах байгууллагын чадавхийг бэхжүүлэх нь” төслийн хүр..
Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын чадавхийг бэхжүүлэх нь төслийн дунд хугацааны үнэлгээний тайлан
2016-01-14 16:16
Орон нутгийн түвшинд иргэдийг төлөөлөх, гүйцэтгэх засаглалын үйл ажиллагаанд хяналт тавихад иргэдийг төлөөлөх хуулиар олгогдсон чиг үүргээ хэрэгжүүлэхэд нь ИТХ-д дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор НҮБХХ-өөс “Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагуудын чадавхийг бэхжүүлэх нь” төслийг..
Хэнтий аймгийн Хэрлэн сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын тэтгэлэгийн мэдээ
2016-01-14 15:22
Хэнтий аймгийн Хэрлэн сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын тэтгэлэгийн мэдээ “ Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын чадавхийг бэхжүүлэх нь ” төслийн хүрээнд Хэнтий аймгийн Хэрлэн сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас (ИТХ) “Сумын ИТХ-ын бодлого үйл ажиллагааны..
Сумын боловсрол, эрүүл мэндийн дэд хөтөлбөрийг иргэдийн оролцоотой батлах нь тэтгэлэг
2016-01-14 14:12
Булган аймгийн Хутаг –Өндөр сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас “Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын чадавхийг бэхжүүлэх нь” төслийн хүрээнд “Сумын боловсрол, эрүүл мэндийн дэд хөтөлбөрийг иргэдийн оролцоотой батлах нь” тэтгэлэгийг хэрэгжүүлжээ. Тус сум нь 2013..
"Завхан аймгийн Улиастай сумын Өрхийн эмнэлгийн тусламж" тэтгэлэг
2016-01-14 13:45
“Нутгийн өөрөө удирдах байгуулагын чадавхийг бэхжүүлэх” төслийн хүрээнд Завхан аймгийн Улиастай сумын ИТХ-ын ажлын албаны хүртээмжтэй үйлчилгээ төслийн баг нь ИТХ-ын орон нутгийн хөгжлийн бодлого тодорхойлох, төрийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих, үнэлгээ өгөх..
Орон нутгийн хөгжлийн сан дахь Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, иргэдийн оролцоо ба хяналт тэтгэлэг
2016-01-14 13:37
Өвөрхангай аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал нь (ИТХ) “Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын чадавхийг бэхжүүлэх нь” төслийн хүрээнд “Орон нутгийн хөгжлийн сан дахь Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, иргэдийн оролцоо ба хяналт” тэтгэлгийг хэрэгжүүлжээ. Тэтгэлэгийн хүр..
"Иргэдээ сонсдог гудамжны хурал өргөжиж байна" тэтгэлэг
2016-01-11 18:28
“Иргэнийг хуралд ирэхийг нь хүлээх биш, очиж уулзах нь чухал” юм гэсэн зорилготойгоор Чингэлтэй дүүргийн 16 хорооны Иргэдийн нийтийн хурлын дарга, Тэргүүлэгчид санаачлан 2013 оноос эхлэн “Гудамжны хурал”-ыг зохион байгуулж иржээ. Гудамжны хурлыг хорооны хэс..
НУТГИЙН ӨӨРӨӨ УДИРДАХ БАЙГУУЛЛАГЫН ЧАДАВХИЙГ БЭХЖҮҮЛЭХ ШААРДЛАГА, ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
2016-01-11 18:21
НУТГИЙН ӨӨРӨӨ УДИРДАХ БАЙГУУЛЛАГЫН ЧАДАВХИЙГ БЭХЖҮҮЛЭХ ШААРДЛАГА, ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА Монгол улс нь төв засгийн газар ба засаг захиргааны гурван түвшингээс бүрдсэн нэгдмэл улс юм. Монгол улс засаг захиргааны хувьд 21 аймаг, нийслэл хот, аймгууд нь 330 сум, 1..
“ ИТХ-ын дэргэдэх хороод болон аймгийн иргэний нийгмийн байгууллагаас аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр болон үндсэн чиглэлийн биелэлтэд тавих хяналтыг идэвхижүүлэх нь” тэтгэлгийн мэдээ
2016-01-11 18:15
Хөвсгөл аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас “ Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын чадавхийг бэхжүүлэх нь” төслийн хүрээнд “ ИТХ-ын дэргэдэх хороод болон аймгийн иргэний нийгмийн байгууллагаас аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр болон үндсэн чигл..
Баянхонгор аймгийн Жаргалант сум Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын “ИТХ-ын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх” тэтгэлэг
2016-01-11 17:05
Тус сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас ( ИТХ ) “НҮБ-ын Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын чадавхийг сайжруулах нь” төслөөс зарласан “ИТХ-ын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх” тэтгэлэгт хамрагдан дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэжээ. Сумын ИТХ-ын даргын 2015 о..
Khural.mn дэд цахим хуудсыг хөгжүүлэх уралдаанд шалгарсан ИТХ-уудыг шагнах тухай захирамж
2015-12-11 12:37
Khural.mn дэд цахим хуудсыг хөгжүүлэх уралдаанд шалгарсан ИТХ-уудыг шагнах тухай захирамж
“Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын чадавхийг бэхжүүлэх нь” төслийн танилцуулга нэвтрүүлгийг хүлээн авч үзнэ үү
2015-04-03 15:33
Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газар, Швейцарын Хөгжлийн агентлаг, Нэгдсэн Үндэсний Байгууллагын Хөгжлийн хөтөлбөрийн хамтран хэрэгжүүлж буй “Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын чадавхийг бэхжүүлэх нь” төслийн танилцуулга нэвтрүүлгийг 2015 оны 4 дүгээр сарын 4-ний өдөр 1..
НӨУБЧБэхжүүлэх нь төслийн ТВ-ийн нэвтрүүлэг цацагдах хуваарь
2015-02-09 16:57
Нутгийн өөрөө удирдах байгууллага болон төслийн үйл ажиллагааг олон нийтэд танилцуулах зорилготой бүтээсэн ТВ-ийн нэвтрүүлэг 2015 оны 2-р сарын 14-ны хагас сайн өдөр НТВ (NTV) тв-ээр 15.50-16.30 цагт, 15-ны бүтэн сайнд ETV-ээр 17.00-17.40-д тус тус цацагдана. Та бүхэн..
Булган аймгийн Тэшиг сумын “ Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хэрэгжилтэнд Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас хяналт тавих нь” тэтгэлэгийн тухай мэдээлэл
2015-01-23 16:34
Тус тэтгэлэгийн хүрээнд сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас ( ИТХ) Орон нутгийн хөгжлийн сангийн (ОНХС) хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээнд иргэд олон нийтээс санал авах ажлыг хэрхэн зохион байгуулж байгаа талаар судалгаа авах,..
Завхан аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын орон нутгийн хөгжлийн сангийн төлөвлөлт, хэрэгжилт, зарцуулалтанд хяналт хийх тэтгэлэгийн тухайд
2015-01-05 12:44
Завхан аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас (ИТХ) , Тосонцэнгэл, Отгон, Дөрвөлжин, Баянтэс сумдад энэхүү тэтгэлэгийг хэрэгжүүлжээ. Тэтгэлэг хэрэгжүүлснээр зорилтот сумдад орон нутгийн хөгжлийн сан (ОНХС) болон олон нийтийн оролцоотой худалдан авах ажиллагаа (ОНОХАА)..
Баянхонгор аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын тэтгэлэгийн тухай мэдээ
2015-01-05 12:30
“Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын чадавхийг бэхжүүлэх нь” (MON-13/101) төслөөс “Иргэдийн оролцоог хангах” төсөлд Баянхонгор аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал шалгарсан билээ. Баянхонгор аймгийн Баянцагаан, Баян-өндөр, Шинэжинст сумдын ИТХ-ын нарийн бичгийн дарга..
Хэнтий аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын нүүдлийн иргэний танхим тэтгэлэгийн тухай мэдээлэл
2014-12-26 12:58
Хэнтий аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас (ИТХ) иргэдэд хурлын байгууллагаас гаргаж буй бодлого ,шийдвэрийг сурталчлан хүргэж, иргэдийн саналыг бодлого шийдвэрт тусгах , иргэдийн ороцоог нэмэгдүүлэх зорилгоор энэхүү тэтгэлэгийг хэрэгжүүлжээ. Иргэний танхимд өнөөг..
Хөвсгөл аймгийн Цэцэрлэг сумын Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хэрэгжилтийн бүх үе шатанд хяналт тавих тэтгэлэгийн тухай мэдээлэл
2014-12-26 12:36
Хөвсгөл аймгийн Цэцэрлэг сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал ( ИТХ) нь орон нутгийн хөгжлийн сангийн хэрэгжилтийн бүх үе шатанд хяналт тавих тэтгэлэгийн хүрээнд дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэжээ. Тус суманд 2014 онд орон нутгийн хөгжлийн сангийн ( ОНХС )324,6 сая төг..
Хэнтий аймгийн Батширээт сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын орон нутгийн хөгжлийн сангийн үйл ажиллагаанд Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, иргэдээс хяналт тавих нь тэтгэлэгийн тухай мэдээлэл
2014-12-26 12:32
Хэнтий аймгийн Батширээт сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал нь (ИТХ) 2014 онд УИХ-ын тамгын газар, НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөр, Швейцарийн Хөгжлийн агентлагаас хэрэгжүүлж буй тэтгэлэгт төсөлд “ОНХСангийн үйл ажиллагаанд ИТХ,иргэдээс хяналт тавих нь” төслөөр шалгаран төсли..