Төслийн хүрээнд хийгдсэн онцлох үйл явдлууд нийт 37

Хурал.МН системийн сургалт үргэлжилж байна
2016-11-15 08:55
Хурал.МН системийн сургалт үргэлжилж байнаsdahklhasd naskdbnashdl as
khuralmn
БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТЭТГЭЛГИЙН МЭДЭЭ
2016-05-13 18:11
Улсын Их Хурлын Тамгын газар, Швейцарийн хөгжлийн агентлаг, НҮБ-ын хөгжлийн хөтөлбөрөөс хамтран хэрэгжүүлж буй “Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын чадавхийг бэхжүүлэх нь” төслийн ИТХ-ын үйл ажиллагааг дэмжих тэтгэлгийг Баянхонгор аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал х..
БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ЭРДЭНЭЦОГТ СУМЫН ТЭТГЭЛГИЙН МЭДЭЭ
2016-04-29 15:29
“Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын чадавхыг бэхжүүлэх нь” төслөөс хэрэгжүүлж буй Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын (ИТХ) үйл ажиллагааг дэмжих тэтгэлгийн хүрээнд Баянхонгор аймгийн Эрдэнэцогт сум нь “Иргэний танхимын үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх, иргэний танхимыг явуулын..
ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН ХАРХОРИН СУМЫН ТЭТГЭЛГИЙН МЭДЭЭ
2016-04-27 17:53
Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын чадавхийг бэхжүүлэх нь төслийн хүрээнд Хархорин сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас сумын өмнө тулгамдаж байгаа бэлчээрийн даацын тухай асуудалд судалгаа шинжилгээ хийж, өнөөгийн нөхцөл байдлыг тогтоох, цаашид тухайн асуудлыг хэрхэ..
ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН АДААЦАГ СУМЫН ТЭТГЭЛГИЙН МЭДЭЭ
2016-04-22 12:34
Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын чадахийг бэхжүүлэх нь төслийн хүрээнд тэтгэлгийг Дундговь аймгийн Адаацаг сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал (ИТХ) 2015 оны 10 дугаар сараас 2016 оны 1 дүгээр сарын хооронд хэрэгжүүлсэн ажээ. Адаацаг сумын ИТХ 21 төлөөлөгч, 7 тэргүү..
“Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг нийгмийн оролцоогоор хангах нь” тэтгэлэг
2016-04-20 07:15
УИХ-ын Тамгын газар, Швейцарийн хөгжлийн агентлаг, НҮБ-ийн Хөгжлийн хөтөлбөрийн хамтран хэрэгжүүлж буй “Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын чадавхийг бэхжүүлэх нь” төслийн хүрээнд Хөвсгөл аймгийн Эрдэнэбулган сумын ИТХ нь “Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг нийгмийн оролцоог..
“Иргэдийн оролцоог дэмжих замаар сонгуульт төлөөлөгчдийн хариуцлагыг нэмэгдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх ” тэтгэлэг
2016-04-19 06:09
Хөвсгөл аймгийн Төмөрбулаг сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал нь Иргэний оролцооны чиглэлээр “Иргэдийн оролцоог дэмжих замаар сонгуульт төлөөлөгчдийн хариуцлагыг нэмэгдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх” тэтгэлгийн “Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын чадавхийг бэхжүүлэх нь” төсли..
"ЯВУУЛЫН ИРГЭНИЙ ТАНХИМ АЖИЛЛУУЛАХ ШИЙДВЭРИЙН ТӨСӨЛД ИРГЭДИЙН САНАЛ АВАХ НЬ" ТЭТГЭЛЭГ
2016-04-06 18:12
Увс аймгийн Тариалан сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас “Тэтгэлэгт хөтөлбөрийн үйл ажиллагааны тухай төлөвлөгөөний тухай” тогтоол гарган, 7 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр ажлын хэсэг томилон ажиллуулсан байна. Тэтгэлгийн багийн гишүүд, ИТХ-ын тэргүүлэгчид, Засаг даргын..
"Иргэний танхимын үйл ажиллагааг нээлттэй, тогтвортой болгох нь" тэтгэлэг
2016-04-05 13:14
Ховд аймгийн Жаргалант сумын ИТХ нь “Иргэний танхимын үйл ажиллагааг нээлттэй, тогтвортой болгох” тэтгэлэгт хөтөлбөрийг “Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын чадавхийг бэхжүүлэх нь” хүрээнд 2015 онд хэрэгжүүлсэн. Энэхүү тэтгэлгийн үндсэн зорилго нь Иргэний танхимын та..
“Байнгын ажиллагаатай иргэний танхимын үйл ажиллагааг дэмжих” тэтгэлэг
2016-04-05 12:34
Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын чадавхийг бэхжүүлэх нь төслийн хүрээнд Дундговь аймгийн Хулд сумын Иргэдийн Төлөөлөгчийн Хурал (ИТХ) “Байнгын ажиллагаатай иргэний танхимын үйл ажиллагааг дэмжих” сэдэвт тэтгэлгийг хэрэгжүүлжээ. Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагыг бэхж..
“Хог хаягдлын цэгийн менежментийг иргэдийн оролцоотой шийдвэрлэх нь” тэтгэлгийн мэдээлэл
2016-03-29 14:38
Говьсүмбэр аймгийн Шивээговь сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас “Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын чадавхийг бэхжүүлэх нь” төслийн хүрээнд “Хог хаягдлын цэгийн менежментийг иргэдийн оролцоотой шийдвэрлэх нь” сэдэвт тэтгэлгийг хэрэгжүүлсэн юм. Энэхүү сэдвийг сонгох..
“Засаг Даргын Тамгын газрын үйлчилгээний чанар хүртээмжид Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас хяналт тавих нь”тэтгэлгийн мэдээ
2016-03-28 17:19
Дундговь аймгийн Луус сумын ИТХ нь “Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын чадавхийг бэхжүүлэх нь” төслийн хүрээнд “Засаг даргын Тамгын газрын төрийн үйлчилгээний чанар хүртээмжид ИТХ-аас тавих хяналт” тэтгэлэгт хөтөлбөрийг хэрэгжүүлсэн. Тэтгэлгийн хүрээнд ИТХ-ын Тэргүүлэг..
Хөвсгөл аймгийн Чандмань-Өндөр сумын тэтгэлгийн мэдээ
2016-03-21 15:23
Тус сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын чадавхийг бэхжүүлэх нь төслийн хүрээнд “ Сум хөгжүүлэх сангийн журмын үйл ажиллагаанд Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас тавих хяналтыг сайжруулах нь” тэтгэлэгийг хэрэгжүүлжээ. Засгийн газрын 201..
“Иргэний оролцоо-Үе үеийн ИТХ-ын Төлөөлөгчдийн санал, туршлагыг ИТХ-ын төлөвлөгөө, үйл ажиллагаанд тусгах нь” тэтгэлгийн тухай
2016-01-28 17:53
“Иргэний оролцоо-Үе үеийн ИТХ-ын Төлөөлөгчдийн санал, туршлагыг ИТХ-ын төлөвлөгөө, үйл ажиллагаанд тусгах нь” тэтгэлгийн тухай Говь-Алтай аймгийн Шарга сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас “Нутгийн өөөрөө удирдах байгууллагын чадавхийг бэхжүүлэх нь” төслийн хүр..
Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын чадавхийг бэхжүүлэх нь төслийн дунд хугацааны үнэлгээний тайлан
2016-01-14 16:16
Орон нутгийн түвшинд иргэдийг төлөөлөх, гүйцэтгэх засаглалын үйл ажиллагаанд хяналт тавихад иргэдийг төлөөлөх хуулиар олгогдсон чиг үүргээ хэрэгжүүлэхэд нь ИТХ-д дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор НҮБХХ-өөс “Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагуудын чадавхийг бэхжүүлэх нь” төслийг..
Хэнтий аймгийн Хэрлэн сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын тэтгэлэгийн мэдээ
2016-01-14 15:22
Хэнтий аймгийн Хэрлэн сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын тэтгэлэгийн мэдээ “ Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын чадавхийг бэхжүүлэх нь ” төслийн хүрээнд Хэнтий аймгийн Хэрлэн сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас (ИТХ) “Сумын ИТХ-ын бодлого үйл ажиллагааны..
Сумын боловсрол, эрүүл мэндийн дэд хөтөлбөрийг иргэдийн оролцоотой батлах нь тэтгэлэг
2016-01-14 14:12
Булган аймгийн Хутаг –Өндөр сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас “Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын чадавхийг бэхжүүлэх нь” төслийн хүрээнд “Сумын боловсрол, эрүүл мэндийн дэд хөтөлбөрийг иргэдийн оролцоотой батлах нь” тэтгэлэгийг хэрэгжүүлжээ. Тус сум нь 2013..
"Завхан аймгийн Улиастай сумын Өрхийн эмнэлгийн тусламж" тэтгэлэг
2016-01-14 13:45
“Нутгийн өөрөө удирдах байгуулагын чадавхийг бэхжүүлэх” төслийн хүрээнд Завхан аймгийн Улиастай сумын ИТХ-ын ажлын албаны хүртээмжтэй үйлчилгээ төслийн баг нь ИТХ-ын орон нутгийн хөгжлийн бодлого тодорхойлох, төрийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих, үнэлгээ өгөх..
Орон нутгийн хөгжлийн сан дахь Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, иргэдийн оролцоо ба хяналт тэтгэлэг
2016-01-14 13:37
Өвөрхангай аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал нь (ИТХ) “Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын чадавхийг бэхжүүлэх нь” төслийн хүрээнд “Орон нутгийн хөгжлийн сан дахь Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, иргэдийн оролцоо ба хяналт” тэтгэлгийг хэрэгжүүлжээ. Тэтгэлэгийн хүр..
"Иргэдээ сонсдог гудамжны хурал өргөжиж байна" тэтгэлэг
2016-01-11 18:28
“Иргэнийг хуралд ирэхийг нь хүлээх биш, очиж уулзах нь чухал” юм гэсэн зорилготойгоор Чингэлтэй дүүргийн 16 хорооны Иргэдийн нийтийн хурлын дарга, Тэргүүлэгчид санаачлан 2013 оноос эхлэн “Гудамжны хурал”-ыг зохион байгуулж иржээ. Гудамжны хурлыг хорооны хэс..