Хурлын сайн туршлага нийт 29

“236 – 336” УУЛЗАЛТ, ХЭЛЭЛЦҮҮЛГИЙН САЙН ТУРШЛАГА
2016-05-13 17:14
Говь-Алтай аймгийн Алтай сум нь манай улсад байдаг цахилгаан эрчим хүчний эх үүсвэргүй хоёр сумын нэг. Тус сум нь Салхины хүчээр ажилладаг эрчим хүч гаргадаг эх үүсвэртэй. Салхитай, бүрхэг өдөр тог бага хуримтлагдана. Сард 480 мянган төгрөг төлөөд интернет ашигладаг,..
ИРГЭНИЙ ТАНХИМЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ КАЛЕНДАРЧИЛСАН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
2016-05-03 15:38
Хэнтий аймгийн Батширээт сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал Иргэний Танхимын 2016 онд зохион байгуулах үйл ажиллагааны календарчилсан төлөвлөгөөг хэлэлцэж, ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн хуралдаанаар баталжээ. Тус төлөвлөгөөнд тусгах үйл ажиллагаануудыг, албан байгууллага бо..
ИРГЭНИЙ ТАНХИМЫН САЙН ТУРШЛАГА
2016-04-15 11:19
Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал нь иргэдийнхээ төлөө ажиллаж, гарч буй шийдвэр бүр нь иргэдэд дандаа боломж болж очих ёстой. Аливаа шийдвэр гаргахын өмнө иргэдээсээ асууж, тэднийг сонсож байх нь чухал.Дархан-Уул аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2013 оны 1 дүгээр сарын 14-ний..
ИРГЭДДЭЭ ТАЙЛАГНАДАГ, ИРГЭД НЬ АСУУДАГ, ОРОЛЦДОГ, ХЯНАДАГ МЕХАНИЗМ АЖИЛЛАЖ БАЙНА
2016-04-08 05:54
<!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML></o:RelyOnVML> <o:AllowPNG></o:AllowPNG> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:..
Иргэд шуудангаар мэдээлэл авдаг болжээ
2016-03-17 15:25
Баянзүрх Дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал 2015 онд 3 удаа хуралдаж, 9 асуудлыг хэлэлцэж баталсан байна. Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын үйл ажиллагааг ил тод, нээлттэй байлгах, иргэдийн идэвхтэй оролцоог дэмжин, дүүрэг, хороодод “Иргэний танхим” байгуулан, төлө..
Иргэдээ оролцуулдаг өргөтгөсөн хуралдаан тогтмолжиж байна
2016-01-16 15:38
Багахангай дүүргийн ИТХ нь “Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын чадавхийг бэхжүүлэх нь” болон “Хотын Засаглалыг сайжруулах” төслүүдийн хамтарсан санхүүжилтээр дүүргийн хөгжлийн бодлого боловсруулах, шийдвэр гаргах, хэрэгжүүлэх, хянах үйл явц дахь иргэдийн оролцоог ханга..
Иргэдээ чадавхжуулж буй Говь- алтай аймгийн Баян-уул сумын ИТХ-ын сайн туршлагууд
2016-01-16 14:21
Говь-Алтай аймгийн Баян-уул сумын ИТХ нь “ИТХ-д иргэдийн оролцоог хангахад дэмжлэг үзүүлэх” тэтгэлгийнхээ хүрээнд бусад аймаг, сумдын ИТХ-ууд санаа авч болохоор сайн туршлагуудыг энгийн, жижиг асуудлууд дээр туршин, хэрэгжүүлсэн байна. Сумын ИТХ-аас 2015 онд тус суманд..
Сум хөгжүүлэх сангийн үйл ажиллагаанд иргэдийн оролцоог хангах, хяналт тавих журам
2016-01-14 14:52
Монгол Улсын Засгийн газраас “Сум хөгжүүлэх сан”-г 2011 онд бий болгосон бөгөөд тус оны 134 дүгээр тогтоолоор “Сум хөгжүүлэх сангийн хөрөнгийг бүрдүүлэх, зарцуулах, хяналт тавих журам” гарган, сумын хөгжлийг дэмжих, эдийн засаг нийгмийг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтууд..
Сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын сайн туршлага
2016-01-11 15:11
Сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын сайн туршлага Сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын төлөөлөгчдийн ажлыг иргэдээс үнэлж, дүгнэх журам Улсын Их Хурлын Тамгын газар, Швейцарын хөгжлийн агентлаг, НҮБ-ын хөгжлийн хөтөлбөрийн хамтран хэрэгжүүл..
“Иргэний оролцоо-Гудамжны хурал”
2016-01-11 14:57
Монгол улсын Үндсэн хуулийн Гуравдугаар зүйлд “Монголын ард түмэн төрийн үйл хэрэгт шууд оролцож, мөн сонгон байгуулсан төрийн эрх барих төлөөлөгчдийн байгууллагаараа уламжлан энэхүү эрхээ эдэлнэ” гэж заасан байдаг. Аливаа бодлого, төлөвлөлт, хөтөлбөр, дүрэм, жура..
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл солилцох журам
2016-01-11 14:44
Говь-Алтай аймгийн Шарга сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал цаашид (ИХТ) “Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын чадавхийг бэхжүүлэх нь” төслийн хүрээнд 2015 онд “Иргэний оролцоо- үе үеийн ИТХ-ын төлөөлөгчдийн санал туршлагыг ИТХ-ын төлөвлөгөө, үйл ажиллагаанд тусгах”..
Арвайхээр сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас багуудад “ Иргэний хяналтын зөвлөл” байгуулан ажиллаж байна.
2015-03-05 15:50
Нутгийн удирдлагын байгууллага нь хуулийн хүрээнд иргэдийн асуудлыг түргэн шуурхай шийдвэрлэж, тэдний оролцоог хангаж, иргэдийн санаачлага болон эрмэлзэллийг дэмжихэд үйл ажиллагаагаа чиглүүлэн ажилладаг. Нутгийн өөрөө удирдах байгуллагууд нь орон нутгийн амьдрэалын а..
Явуулын иргэний танхим ажлуулж буй сайн туршлагаас
2015-02-10 14:23
Хөвсгөл аймгийн Эрдэнэбулган сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ажлын албанаас иргэддээ хүрч ажиллан тэдний санал хүсэлтийг газар дээр нь очиж авах зорилгоор “ Явуулын иргэний танхим” үйлчилгээг санаачилан 2013 оноос эхлэн хэрэгжүүлээд байна.Энэхүү 2 жилийн хугацаан..
Иргэний танхимын сайн туршлага
2015-02-10 14:16
Төв аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас ( ИТХ) иргэдийн оролцоог хангаж, төрийн байгууллагуудын ажил үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, Үндсэн хуулиар олгогдсон иргэдийн эрх, үүргийг бодитой баталгаажуулах зорилготой иргэний танхим үйл ажиллагаа явуулж байна..
Олон нийтийн хяналтын хороо байгууллаа
2014-12-24 15:30
<!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML/> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--> Хөвсгөл аймгийн Чандмань-Өндөр сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын (ИТХ) ээлжит 10 дугаар хуралдаан 2014 оны хэдэн сарын 19-н..
Төлөөлөгчид хишиг өдрөөрөө мэргэжлээ солилоо
2014-12-24 15:25
<!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML></o:RelyOnVML> <o:AllowPNG></o:AllowPNG> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--> Хөвсгөл аймгийн Тариалан сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын (ИТХ) тэргүүлэгчдээс удирдамж гарган төл..
Өндөршил сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас дотоод хяналтын зөвлөл байгуулжээ
2014-12-11 15:09
Дундговь аймгийн Өндөршил сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын (ИТХ) Тэргүүлэгчдээс нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын үйл ажиллагаа, хурлаас гаргаж байгаа тогтоол шийдвэр, иргэдэд үзүүлж байгаа ажил үйлчилгээ нь Монгол Улсын хууль тогтоомж, Ерөнхийлөгчийн зарлиг, Зас..
Төв аймгийн сумдын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал 4 бүс болон ажиллаж байна
2014-12-10 17:03
Төв аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас (ИТХ) сумдын нутгийн өөрөө удирдах байгууллагыг чадавхижуулж, харилцан туршлага судлуулах, хамтран ажиллуулах үүднээс 27 сумаа бүсчилэн газарзүйн байршлаар нь 4 бүс болгон ажилладаг. Хойд сумдын түшиц хурал нь Баянчандмань су..
Увс аймгийн Ховд сумын Халиунбулаг багийн иргэдийн нийтийн хурлын сайн туршлага
2014-12-05 14:39
Увс аймгийн Ховд сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас (ИТХ) анхан шатны нэгж болох Багийн Иргэдийн Нийтийн Хурлын (БИНХ) үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг сумын ИТХ-ын ажлын төлөвлөгөөтэй уялдуулан боловсруулж ажиллаж байгаа нь үр дүнгээ өгч байна. 2014 оны эхэнд БИНХ..
Ашигт малтмалын хайгуулын болон ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад үзлэг шалгалт хийлээ
2014-12-01 17:48
Баян-өлгий аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас (ИТХ) Тэргүүлэгчдийн 2014 оны 63 дугаар тогтоолоор аймгийн хэмжээнд ашигт малтмалын хайгуулын болон ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад хуулийн хүрээнд зүй зохистой ашиглаж, татвар төлөл..