Хурлын сайн туршлага нийт 25

“236 – 336” УУЛЗАЛТ, ХЭЛЭЛЦҮҮЛГИЙН САЙН ТУРШЛАГА
2016-05-13 17:14
Говь-Алтай аймгийн Алтай сум нь манай улсад байдаг цахилгаан эрчим хүчний эх үүсвэргүй хоёр сумын нэг. Тус сум нь Салхины хүчээр ажилладаг эрчим хүч гаргадаг эх үүсвэртэй. Салхитай, бүрхэг өдөр тог бага хуримтлагдана. Сард 480 мянган төгрөг төлөөд интернет ашигладаг,..
ИРГЭНИЙ ТАНХИМЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ КАЛЕНДАРЧИЛСАН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
2016-05-03 15:38
Хэнтий аймгийн Батширээт сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал Иргэний Танхимын 2016 онд зохион байгуулах үйл ажиллагааны календарчилсан төлөвлөгөөг хэлэлцэж, ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн хуралдаанаар баталжээ. Тус төлөвлөгөөнд тусгах үйл ажиллагаануудыг, албан байгууллага бо..
ИРГЭНИЙ ТАНХИМЫН САЙН ТУРШЛАГА
2016-04-15 11:19
Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал нь иргэдийнхээ төлөө ажиллаж, гарч буй шийдвэр бүр нь иргэдэд дандаа боломж болж очих ёстой. Аливаа шийдвэр гаргахын өмнө иргэдээсээ асууж, тэднийг сонсож байх нь чухал.Дархан-Уул аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2013 оны 1 дүгээр сарын 14-ний..
ИРГЭДДЭЭ ТАЙЛАГНАДАГ, ИРГЭД НЬ АСУУДАГ, ОРОЛЦДОГ, ХЯНАДАГ МЕХАНИЗМ АЖИЛЛАЖ БАЙНА
2016-04-08 05:54
<!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML></o:RelyOnVML> <o:AllowPNG></o:AllowPNG> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:..
Иргэд шуудангаар мэдээлэл авдаг болжээ
2016-03-17 15:25
Баянзүрх Дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал 2015 онд 3 удаа хуралдаж, 9 асуудлыг хэлэлцэж баталсан байна. Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын үйл ажиллагааг ил тод, нээлттэй байлгах, иргэдийн идэвхтэй оролцоог дэмжин, дүүрэг, хороодод “Иргэний танхим” байгуулан, төлө..
Иргэдээ оролцуулдаг өргөтгөсөн хуралдаан тогтмолжиж байна
2016-01-16 15:38
Багахангай дүүргийн ИТХ нь “Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын чадавхийг бэхжүүлэх нь” болон “Хотын Засаглалыг сайжруулах” төслүүдийн хамтарсан санхүүжилтээр дүүргийн хөгжлийн бодлого боловсруулах, шийдвэр гаргах, хэрэгжүүлэх, хянах үйл явц дахь иргэдийн оролцоог ханга..
Иргэдээ чадавхжуулж буй Говь- алтай аймгийн Баян-уул сумын ИТХ-ын сайн туршлагууд
2016-01-16 14:21
Говь-Алтай аймгийн Баян-уул сумын ИТХ нь “ИТХ-д иргэдийн оролцоог хангахад дэмжлэг үзүүлэх” тэтгэлгийнхээ хүрээнд бусад аймаг, сумдын ИТХ-ууд санаа авч болохоор сайн туршлагуудыг энгийн, жижиг асуудлууд дээр туршин, хэрэгжүүлсэн байна. Сумын ИТХ-аас 2015 онд тус суманд..
Арвайхээр сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас багуудад “ Иргэний хяналтын зөвлөл” байгуулан ажиллаж байна.
2015-03-05 15:50
Нутгийн удирдлагын байгууллага нь хуулийн хүрээнд иргэдийн асуудлыг түргэн шуурхай шийдвэрлэж, тэдний оролцоог хангаж, иргэдийн санаачлага болон эрмэлзэллийг дэмжихэд үйл ажиллагаагаа чиглүүлэн ажилладаг. Нутгийн өөрөө удирдах байгуллагууд нь орон нутгийн амьдрэалын а..
Явуулын иргэний танхим ажлуулж буй сайн туршлагаас
2015-02-10 14:23
Хөвсгөл аймгийн Эрдэнэбулган сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ажлын албанаас иргэддээ хүрч ажиллан тэдний санал хүсэлтийг газар дээр нь очиж авах зорилгоор “ Явуулын иргэний танхим” үйлчилгээг санаачилан 2013 оноос эхлэн хэрэгжүүлээд байна.Энэхүү 2 жилийн хугацаан..
Иргэний танхимын сайн туршлага
2015-02-10 14:16
Төв аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас ( ИТХ) иргэдийн оролцоог хангаж, төрийн байгууллагуудын ажил үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, Үндсэн хуулиар олгогдсон иргэдийн эрх, үүргийг бодитой баталгаажуулах зорилготой иргэний танхим үйл ажиллагаа явуулж байна..
Олон нийтийн хяналтын хороо байгууллаа
2014-12-24 15:30
<!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML/> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--> Хөвсгөл аймгийн Чандмань-Өндөр сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын (ИТХ) ээлжит 10 дугаар хуралдаан 2014 оны хэдэн сарын 19-н..
Төлөөлөгчид хишиг өдрөөрөө мэргэжлээ солилоо
2014-12-24 15:25
<!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML></o:RelyOnVML> <o:AllowPNG></o:AllowPNG> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--> Хөвсгөл аймгийн Тариалан сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын (ИТХ) тэргүүлэгчдээс удирдамж гарган төл..
Өндөршил сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас дотоод хяналтын зөвлөл байгуулжээ
2014-12-11 15:09
Дундговь аймгийн Өндөршил сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын (ИТХ) Тэргүүлэгчдээс нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын үйл ажиллагаа, хурлаас гаргаж байгаа тогтоол шийдвэр, иргэдэд үзүүлж байгаа ажил үйлчилгээ нь Монгол Улсын хууль тогтоомж, Ерөнхийлөгчийн зарлиг, Зас..
Төв аймгийн сумдын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал 4 бүс болон ажиллаж байна
2014-12-10 17:03
Төв аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас (ИТХ) сумдын нутгийн өөрөө удирдах байгууллагыг чадавхижуулж, харилцан туршлага судлуулах, хамтран ажиллуулах үүднээс 27 сумаа бүсчилэн газарзүйн байршлаар нь 4 бүс болгон ажилладаг. Хойд сумдын түшиц хурал нь Баянчандмань су..
Увс аймгийн Ховд сумын Халиунбулаг багийн иргэдийн нийтийн хурлын сайн туршлага
2014-12-05 14:39
Увс аймгийн Ховд сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас (ИТХ) анхан шатны нэгж болох Багийн Иргэдийн Нийтийн Хурлын (БИНХ) үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг сумын ИТХ-ын ажлын төлөвлөгөөтэй уялдуулан боловсруулж ажиллаж байгаа нь үр дүнгээ өгч байна. 2014 оны эхэнд БИНХ..
Ашигт малтмалын хайгуулын болон ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад үзлэг шалгалт хийлээ
2014-12-01 17:48
Баян-өлгий аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас (ИТХ) Тэргүүлэгчдийн 2014 оны 63 дугаар тогтоолоор аймгийн хэмжээнд ашигт малтмалын хайгуулын болон ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад хуулийн хүрээнд зүй зохистой ашиглаж, татвар төлөл..
Хяналт үнэлгээний олон нийтийн зөвлөлийн сайн туршлага
2014-11-28 16:58
Дорнод аймгийн Хэрлэн сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн хуралдааны 14-р тогтоолоор төрийн болон орон нутгийн өмчөөр бараа, үйлчилгээ худалдан авах үйл ажиллагаанд хяналт тавих “Хяналт үнэлгээний олон нийтийн зөвлөлийн ажиллах журам”-ыг батлан зөвлөлийг..
“Тогтоолтой танилцах аян” хэрэгжүүлж эхэлснээр иргэдийн дунд нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын талаарх ойлголт өөрчлөгдөж байна.
2014-10-29 13:45
Ховд аймгийн Үенч сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дарга Ш.Отгонбаяртай хийсэн ярилцлага Ховд аймгийн Үенч сум маань 2014 оны улсын тэргүүний сум болсон байна. Сумын ИТХ-ын ажлын гол онцлог юу байна вэ? Манай сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын (Цаашид ИТХ) амж..
Баян-Өлгий аймгийн Иргэдийн Хурлын Төлөөлөгчид орон нутгийн хөгжлийн сангаар хийгдэж буй ажлуудын хэрэгжилтийн явцад хяналт хийлээ.
2014-10-03 17:17
Баян-Өлгий аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын / Цаашид ИТХ гэх/ даргын баталсан удирдамжийн дагуу 2014 онд аймаг, сумын орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр гүйцэтгэх ажлын бэлтгэл хангуулах, ажлын явцад хяналт тавих, үнэлгээ өгөх, санал, дүгнэлт боловсруулах үү..
Баян-Өлгий аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас барилга байгууламжийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт явууллаа.
2014-09-29 11:10
Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хуралдаанаар 2014 оны 04 дүгээр сарын 23 -ны өдрийн 58 дугаар тогтоолоор барилга байгууламжийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийх ажлын хэсгийг байгуулжээ. Ажлын хэсгийн ахлагчаар аймгийн ИТХ-ын төлөөлөгч, тэргүүлэгч А.Болатханаар а..