Хамтын ажиллагааны сайн туршлага нийт 2

Швейцарийн Холбооны Улс
2016-01-11 14:31
Швейцарийн холбооны улс нь дараах 3 түвшинтэй байна. Холбооны буюу үндэсний Засгийн газар26 кантон буюу муж2700 орчим хот Түвшин бүрийн гүйцэтгэх чиг үүргийг ялгаатай тодорхойлж өгсөн байдаг. Тухайлбал, үндэсний парламентаас улсын хэмжээнд мөрдөх..
Дорнод аймгийн Хэрлэн суманд төлөөлөгчдийн туршлага судлах уулзалт боллоо.
2014-10-20 16:09
Дорнод аймгийн Хэрлэн суманд Баянхонгор аймгийн Баянхонгор, Сүхбаатар аймгийн Баруун-Урт сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын төлөөлөгч нарын туршлага судлах уулзалт 2014 оны 10 сарын 17 ны өдөр боллоо. Энэхүү туршлага судлах уулзалт нь “ Нутгийн өөрөө удирдах байгуулл..