Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын Үндсэн хуулийн ба эрх зүйн үндэс нийт 10

НУТГИЙН ӨӨРӨӨ УДИРДАХ БАЙГУУЛЛАГА БОЛОН НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГАД ТУЛГАМДАЖ БУЙ ЗАРИМ АСУУДАЛ
2016-03-21 14:33
Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, нутгийн захиргааны байгууллага болох Засаг дарга, түүний ажлын алба Тамгын газрын үйл ажиллагааны зохион байгуулалт эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох арга замын тухайд өөрийн зүгээс зохих дүгнэлт хийж ач холбогдол бүхий зарим санал дэвшү..
НУТГИЙН ӨӨРӨӨ УДИРДАХ ЁСНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ЭРХЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ,ТҮҮНИЙГ БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОХ НЬ
2015-05-25 14:42
“Европын Харти”-д /1985 он/ тодорхойлсноор: Нутгийн өөрөө удирдах ёс нь өөрийн хариуцлага, өөрийн эрх мэдэл бүхий дэвсгэрийн бие даасан байдлыг хангаж, тухайн харъяаллын нутаг дэвсгэрт орон нутгийн иргэдийн ашиг сонирхолд нийцүүлэн хуулийн асуудлыг шийдвэрлэх,..
НУТГИЙН ӨӨРИЙН УДИРДЛАГЫН ЭРХ ЗҮЙН ОРЧИН, ӨӨРЧЛӨЛТ, ШИНЭЧЛЭЛТ ХИЙХ ХЭРЭГЦЭЭ
2015-05-25 14:29
Чингэлтэй дүүргийн 16-р хорооны Засаг дарга Жаргалсайхан 1. Анхан, дунд шатны “Давхар дээл”-ийг тайлъя. УИХ, Засгийн газрын гишүүний “давхар дээл”-ийг тайлах асуудал нэлээд яригдаж байгаа. Тэгвэл анхан, дунд шатанд ч “давхар дээлтнүүд” бас байна...
Нутгийн удирдлагын шинэчлэлийн асуудал буюу Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын мөн чанар
2015-01-23 14:17
Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх бодлогыг зохистой тодорхойлон түүнийг хэрэгжүүлэхэд иргэд, олон нийтийн санал бодол, оролцоонд тулгуурлан ажиллах, хүний хөгжлийг хангах боломж нөхцлийг бий болгох, нутгийн өөрөө удирдах ёсыг хэлбэрэлтгүй сахин биелүүлэх нь аймги..
Төрийн жинхэнэ албан хаагч Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын төлөөлөгчөөр ажиллаж, иргэдээ, төрөө зэрэг төлөөлөх нь буруу
2014-11-13 15:58
Монгол Улс 1992 оноос Төлөөллийн Ардчилалаар замнан, сум, аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлууд ( Цаашид ИТХ ) орон нутгийн сонгуулийн үр дүнгээр байгуулагдаж, 6 дахь удаагийн бүрэн эрхээ хэрэгжүүлж байна. 1992 оноос 2008 оныг хүртэл төрийн захиргааны албан хаагч ша..
НУТГИЙН ӨӨРИЙН УДИРДЛАГЫН ЭРХ ЗҮЙН ОРЧИН, ӨӨРЧЛӨЛТ, ШИНЭЧЛЭЛТ ХИЙХ ХЭРЭГЦЭЭ
2014-11-05 16:55
Чингэлтэй дүүргийн 16-р хорооны Засаг дарга Жаргалсайхан 1. Анхан, дунд шатны “Давхар дээл”-ийг тайлъя. УИХ, Засгийн газрын гишүүний “давхар дээл”-ийг тайлах асуудал нэлээд яригдаж байгаа. Тэгвэл анхан, дунд шатанд ч “давхар дээлтнүүд” бас байна...
Монгол улсын Үндсэн хууль ба Нутгийн өөрөө удирдах байгууллага
2014-10-10 10:59
Улсын Их Хурлын Тамгын газар, НҮБ-ын хөгжлийн хөтөлбөрийн хамтран хэрэгжүүлж байгаа “Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын чадавхийг бэхжүүлэх нь” төслийн хүрээнд Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлуудын нэгдсэн портал цахим хуудасны агуулгыг боловсруулах зөвлөх, үйлчилгээний хүр..
НУТГИЙН ӨӨРӨӨ УДИРДАХ БАЙГУУЛЛАГА ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ БАЙНГЫН ТАСРАЛТГҮЙ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААТАЙ БАЙХ НЬ ХУУЛЬЧИЛАГДСАН
2014-10-01 16:49
Монгол Улсын ардчилсан шинэ үндсэн хуулийн үзэл баримтлалд Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын тогтолцоог дараах байдлаар хуульчилсан байна Үндсэн хуулийн дөрөвдүгээр бүлгийн 59 дүгээр зүйлийн 59.2 дах хэсэг / Нутгийн өөрөө удирдах байгууллага бол аймаг, нийслэл, с..
НУТГИЙН ӨӨРӨӨ УДИРДАХ БАЙГУУЛЛАГЫН ХЯНАЛТЫН ЧИГ ҮҮРГИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЖ, ҮР НӨЛӨӨГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ НЬ
2014-09-15 11:05
ИТХ нь иргэдийн амьдралд ихээхэн нөлөөтэй хамтын шийдвэр гаргах, иргэдийн дуу хоолойг орон нутгийн бодлого, төсөв, төлөвлөгөөний тэргүүлэх чиглэлд тусгах, тэдгээрийн хэрэгжилтэд хяналт тавих үүргийг хуулиар хүлээсэн байгууллага мөн. 2012 онд батлагдсан Төсвийн тухай ху..
  • ӨНӨӨДӨР:
  • 230
  • НИЙТ:
  • 122 133