Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын үндсэн чиг үүрэг нийт 5

Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын үйл ажиллагаа, арга барил, үр өгөөж, иргэд олон нийтийг дагуулж манлайлах чадварыг хөгжүүлэх өөрчлөх арга
2016-01-11 19:19
Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын үйл ажиллагаа, арга барил, үр өгөөж, иргэд олон нийтийг дагуулж манлайлах чадварыг хөгжүүлэх өөрчлөх арга Сэдвийг сонгосон үндэслэл:Нэг. Нутгийн өөрөө удирдах ёсны байгууллагын эрх зүйн шинэчлэл зайлшгүй талаар үндэсний..
Төлөөлөгчдийг мэдээ мэдээллээр ханган ажиллах нь хурлын ажлын албаны гол үүрэг
2015-02-10 14:42
Нутгийн өөрөө удирдах ёсны байгууллага нь Монгол Улсын шинэ Үндсэн хууль, Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж , түүний удирдлагын тухай хууль батлагдаж 1992 оны 08 дугаар сарын 25 ны өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөх болсоны дагуу сумын Ардын Хурлын Тэргүүлэгчдийн шийдвэрэ..
ХУРЛЫН АЖЛЫН ХОРООГ ХЭРХЭН АЖИЛЛУУЛАХ ВЭ?
2015-02-04 21:08
ХУРЛЫН АЖЛЫН ХОРООГ ХЭРХЭН АЖИЛЛУУЛАХ ВЭ? “Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай” хуулийн 21 дүгээр зүйлд ажлын хороо, түр хороо байгуулж ажиллуулах тухай заасан бий. Хурлын хуралдаанаар хэлэлцэх асуудлаар санал, дүгнэлт боловсруул..
Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагыг бэхжүүлэх нь
2015-01-12 13:00
1992 оны 01 дугаар сарын 13-ны өдөр батлагдсан шинэ Үндсэн хуулинд Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн удирдлага нь нутгийн өөрөө удирдах ёсыг төрийн удирдлагатай хослуулахаар хуульчлагдаж Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал (ИТХ) гэдэг байгууллага бий болсноос хойш 22 ж..
ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ, ТӨЛӨӨЛӨГЧИД ИРГЭДДЭЭ ОЙРХОН АЖИЛЛАЯ..
2014-09-22 11:17
Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Гуравдугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт ”Монгол Улсад засгийн бүх эрх ард түмний мэдэлд байна. Монголын ард түмэн төрийн үйл хэрэгт шууд оролцож, мөн сонгож байгуулсан төрийн эрх барих төлөөлөгчдийн байгууллагаараа уламжлан энэхүү эрхээ эдэлнэ” гэ..
  • ӨНӨӨДӨР:
  • 190
  • НИЙТ:
  • 122 093